Zadavatel obec Věcov, IČ 00295621, vyhlašuje výběrové řízení:

Oprava povrchu místní komunikace v obci Věcov