Zastupitelstvo obce 

 

Starosta: 

Bc. JAROSLAVA BOBKOVÁ

Místostarosta: 

Ing. JIŘÍ MAREČEK 

 

Členové rady obce:

Bc. JAROSLAVA BOBKOVÁ

Ing. JIŘÍ MAREČEK 

Ing. ALEŠ KALÁŠEK

JAN KOSTEČKA 

MIROSLAV VRASPÍR 

 

 

Členové zastupitelstva:

MARTIN BOJANOVSKÝ

TOMÁŠ BUKÁČEK

MILAN ČERNÝ

JANA KADEŘÁVKOVÁ 

Ing. ALEŠ KALÁŠEK

JAN KOSTEČKA

LENKA OŠMEROVÁ 

Mgr. MIROSLAVA PRUDKÁ

Bc. JAROSLAV ŠTĚRBA

Mgr. SYLVA TOTUŠKOVÁ

Mgr. ALEŠ TULIS

FRANTIŠEK VANÍČEK

MIROSLAV VRASPÍR

 

Výbory a komise  

Finanční výbor

MARTIN BOJANOVSKÝ - předseda výboru

JAN KOSTEČKA  - člen výboru

MIROSLAV VRASPÍR - člen výboru

 

Kontrolní výbor

MILAN ČERNÝ - předseda výboru

Mgr. ALEŠ TULIS - člen výboru

Bc. JAROSLAV ŠTĚRBA - člen výboru

 

Osadní výbory

Jimramovské Pavlovice 

Libor Konvalinka – předseda                                                         

František Vaníček                                                                 

Zdeněk Pospíšil                                                                    

Mgr. Sylva Totušková                                                          

Ing. Jan Chroust

Miroslav Vraspír

Zdeněk Leitner

Míchov

Martin Buchta – předseda                                                   

David Havel                                                                           

Jan Kostečka                                                                        

Karel Mazálek                                                                    

František Vrátný st.                                                             

Petr Sláma

Martin Šikula

Věcov 

Bronislav Peňáz – předseda                                                           

Vojtěch Kadeřávek                                                                

Stanislav Ehrenberger                                                        

Ing. Jan Němec                                                                    

Vladimír Kosek

Mgr. Aleš Tulis

Bc. Jaroslav Štěrba

Roženecké Paseky 

Mgr. Miroslava Prudká - předseda 

Milan Skryja

Libor Havlíček

Hana Navrátilová

Renata Zobačová

Pavel Nešťák

Marcela Řehořová

Odranec

Tomáš Bukáček – předseda                                              

Jan Buchta                                                                             

Ing. Aleš Kalášek                                                                  

Lukáš Sláma                                                                       

Zdeněk Vařák                                                                      

Ing. Pavel Hanych                                                              

Milan Topinka

Koníkov 

Milan Černý – předseda                                                      

Josef Kamenský                                                                     

Roman Dostál         

Helena Vraspírová                                                           

Mgr. Marek Bobula        

 

Kulturní komise

Jimramovské Pavlovice 

Pavlína Korbářová – důvěrník

Eva Konvalinková

Ing. Šárka Mičková

Ing. Josef Budig

Míchov 

Soňa Kostečková – důvěrník

Mgr. Veronika Havlová

Martina Dostálová

Mgr. Michaela Šejnohová

Jan Hrnčíř

Věcov 

Jarmila Librová – důvěrník, předseda

Věra Zobačová

Jaroslav Nebola

Eva Kadeřávková

Roženecké Paseky

Mgr. Miroslava Prudká - důvěrník 

Věra Chudobová

Anna Skryjová

Zdeněk Havlíček

Renata Zobačová

Koníkov

Helena Havlíčková – důvěrník

Květoslava Konárová

Alexandra Bobulová

Libuše Černá

František Havlíček ml.

Odranec 

Dana Slámová – důvěrník

Věra Lamplotová

Milan Topinka

Michaela Librová