Dotazy: podatelna@vecov.cz  

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní a že mají povinnost poplatek hradit, ale i povinnost ohlásit změny rozhodné pro stanovení poplatku.

Dotazy ohledně poplatku lze sdělit pouze té osobě, které se informace týkají.

Poplatky lze hradit:

  • hotově nebo platební kartou v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st)
  • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300

 

  • stálé variabilní symboly:

Věcov                          1 + vaše číslo popisné

Míchov                         2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice             3 + vaše číslo popisné

Odranec                      4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                       6 + vaše číslo popisné

 

  • specifické symboly:

skládkovné                             10

vodné, stočné                         11

poplatek pes                           12

 

Do zprávy pro příjemce pro jistotu příjmení a adresu – děkujeme