Dotazy: podatelna@vecov.cz  

Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejzažší termín pro platbu poplatku je 31.12. daného roku !!!

Upozorňujeme poplatníky, že z pohledu zákona je poplatek daní a že mají povinnost poplatek hradit, ale i povinnost ohlásit změny rozhodné pro stanovení poplatku.

Dotazy ohledně poplatku lze sdělit pouze té osobě, které se informace týkají.

Poplatky lze hradit:

 • hotově nebo platební kartou v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st)
 • bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300

 

 • stálé variabilní symboly:

Věcov                          1 + vaše číslo popisné

Míchov                         2 + vaše číslo popisné

Jim. Pavlovice             3 + vaše číslo popisné

Odranec                      4 + vaše číslo popisné

Rož. Paseky                5 + vaše číslo popisné

Koníkov                       6 + vaše číslo popisné

 

 • specifické symboly:

skládkovné                             10

vodné, stočné                         11

poplatek pes                           12

 

Do zprávy pro příjemce pro jistotu příjmení a adresu – děkujeme

 

Poplatek za psa

Poplatek za psa: Poplatek platí držitel psa ve výši 100 Kč/pes/kalendářní rok.

Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč.

Je-li držitel psa starší 65 let včetně, poplatek je 50 Kč/pes.

Poplatek se platí od 3 měsíců stáři psa.

 

NÁJEMNÉ ZA POZEMKY OBEC VĚCOV OD 01. 01. 2020:

Zastupitelstvo obce Věcov svým Usnesením č.  8/11/2019: zrušilo OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (z důvodu odstranění velké tvrdosti stan. poplatků) a stanovilo ceny pronájmu pozemků od 1. 1. 2020:

 • pronájem zemědělské půdy (pole mimo obec) nad 1 ha výměry mimo zastavěné území obce = 1.000 Kč/rok
  • 0,10 Kč/m2, minimální poplatek 100 Kč/rok
 • pronájem zemědělské půdy (pole mimo obec)  do 1 ha výměry mimo zastav. území obce = 1.500 Kč/ha
  • 0,15 Kč/m2, minimální poplatek 100 Kč/rok
 • pronájem pozemků (zemědělských i prostranství) v současně zastavěném území obce (intravilán) = 20 Kč/m2/rok – minimální poplatek 100 Kč
 • minimální vybíraný poplatek (platba) za pronájem je 100 Kč/rok.