Naučná stezka Metodka

Naučná stezka Metodka má 15 zastavení a je dlouhá 3,5 km.

  Svůj název stezka získala od stejnojmenného kopce nad Koníkovem (788 m n.m.), na němž se dodnes snoubí historie s přítomností. Jdete-li po prašné cestě, téměř slyšíte za sebou hrčení kol starých, dřevěných povozů a ržání unavených koní.

  Prastaré chaloupky se krčí ve stráni vedle svých novějších sousedek, den co den vystaveny silnému větru, horkému slunci či bohaté sněhové podkrývce. Studánky nabízí chladnou vodu k osvěžení a pocestný, stejně jako kdysi, může usednout, nechat odpočinout bolavým nohám a načerpat nových sil.

  Výchozími body jsou zastavení v Koníkově a na Odranci. Během cesty se také dozvíte mnoho zajímavého o zdejší partyzánské činnosti za II. světové války, tajemném pádu meteoritů, smírčím kameni na starobylé rychtě i pozoruhodném přírodním bohatsví.

  Přímo z cesty se otevírají daleké výhledy severozápadním směrem. Z naučné stezky vede až na vrchol Metodky žlutě značená turistická trasa. Za dobré viditelnosti je odtud možné spatřit Orlické hory, Kralický Sněžník i Praděd. Naučná stezka je vhodná pro pěší, cyklisty i rodiny s kočárkem. 

  Realizaci Naučné stezky Metodka financovala obec Věcov s podporou Fondu Vysočiny. Díky také Mikroregionu Novoměstsko.

Jednotlivá zastavení:

1.Vítejte na Koníkově

2. Lidová architektura a roubená stavení

3. Lesy na Novoměstsku / Ptáci lesů

4. Plazi a obojživelníci

5. Rostliny vlhkých a rašeliných luk

6. Studánky a haltýře

7. Vítejte v Odranci

8. Zemědělství a proměny krajiny

9. Voda v krajině

10. Obec Věcov

11. Lidová architektura a zděná stavení

12. O vzniku naučné stezky

13. Ptáci krajiny

14. Roženecké Paseky

15. Tragédie z roku 1965 /Kamenice

Naučná stezka Metodka