Návrh na pořízení územního plánu obce Věcov

  • 21.10.2021


 

V průběhu zpracování zadání ÚP Věcov může občan obce nebo fyzická nebo právnická osoba, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce Věcov podat NÁVRH NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

podle ustanovení § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  v termínu do 30.11.2021.

 

Formulář ke stažení : https://www.vecov.cz/cz/uzemni-plan-2021

Informace o stávajícím platném ÚP Věcov :

https://www.vecov.cz/cz/pravni-stav-up-vecov-po-vydani-zmeny-c--1

Portálu územního plánování obcí (PUPO) Kraje Vysočina:

https://pupo.kr-vysocina.cz/

Dotazy, informace: Jiří Mareček, 737525982, mistostarosta.vecov@gmail.com

Zpět na přehled novinek