Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Věcov

  • 21.11.2023

Úterý 28. listopadu 2023 v 18:00 hod. v HZ ve Věcově čp. 74


Program:

  1. Zahájení, kontrola usnesení, program jednání
  2. Volba pracovních komisí
  3. Nákup vybavení traktoru
  4. Rozpočtové opatření
  5. Ostatní záležitosti, informace
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

 

Ve Věcově dne 21. 11. 2023

Bc. Jaroslava Bobková, starostka

Zpět na přehled novinek