Zpravodaj

Občasník obecního úřadu Věcov "Vrchy" informuje občany o činnosti zastupitelstva obce, důležitých událostech, kulturních či sportovních akcích.  Vychází od roku 1991 v nákladu 320 výtisků a je distribuován zdarma do všech domácností. 

Obecní zpravodaj je nyní volně ke stažení z této stránky ve formátu pdf.

Rádi uvítáme Vaše náměty a připomínky. Příspěvky do příštího čísla zpravodaje zasílejte na zpravodaj@vecov.cz